mickejohansson.se                                  

                                   

          

Välkommen till Nora Westernförenings hemsida!
Vi är en ideell partipolitiskt obunden förening som verkar för att främja intresset för westernkulturen i Nora stad med omnejd.
Detta sker b la genom olika arrangemang med westernanknytning. Läs mer om det under evenemang.

Vi har legat nere med vår verksamhet ett längre tag och kommer nu att börja om med nya friska tag.
Vi har utsett en ny styrelse vid vårt årsmöte i april.

Är du intresserad av att bli medlem så är du välkommen att maila styrelsen på mailto:roland@personligen.se

Väl mött ute på prärien!